Гладков Александр Константинович (1912-1976)

Фото С. Лепешкина. 2009 г.

      
Драматург, театровед, мемуарист.
Урна с прахом в колумбарии 1А Донского кладбища.

© Двамал - дизайн и разработка сайта, 2007.


Hosted by uCoz