Волков Павел Михайлович (1897-1970)

Фото С. Лепешкина. 2008 г.

      
Актёр, з. а. РСФСР (1967).
Урна с прахом в колумбарии Введенского кладбища (13 секция).

© Двамал - дизайн и разработка сайта, 2007.


Hosted by uCoz